טלפון

תחום חדלות פירעון

חדלות פירעוןתחום חדלות פירעון כולל הליכי פשיטות רגל של יחידים, הליכי פירוק והבראה של תאגידים, הסדרי נושים ליחידים ותאגידים, והליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחידים ולתאגידים. הליכים אלה מתנהלים בהתאם לדברי חקיקה שונים, ועיקרם: פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות, חוק החברות, ותקנותיהם (החקיקה הישנה), וכן חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ותקנותיו (החקיקה החדשה).

חדלות פירעון

דיני חדלות פירעון הם דינים במשפט הישראלי המסדירים מצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו ואין במשאביו סכום כסף המספיק לשלם את כלל חובותיו כלפי כל אחד מנושיו. לשם פיתרון סיטואציה מורכבת זו, חוקקו חוקים בדבר ייעוד הנכסים שנותרו בידי החייב. כלומר, אופן חלוקת הנכסים שיש בידי החייב כלפי הנושים שלו. דיני חדלות פירעון עוסקים בחייב שאינו יכול לשלם, בניגוד מוחלט לחייב שאינו רוצה לשלם שמולו הוסדרו דינים אחרים ובכללם מוסד ההוצאה לפועל.

זכויות וחובות בתהליכי חדלות פירעון

חדלות פירעון אינה מהווה מקלט מפני העיקרון הבסיסי שלפיו חוזים יש לקיים, ולכן, במסגרת דיני חדלות הפירעון, נעשה מאמץ להגן על זכויות הנושים כשבית המשפט מנסה לאזן בין זכויות הנושים והחייבים. אחת הדרכים בהן המשפט מנסה לשפר את האיזון העדין שבין הצדדים השונים הוא מתן תגמול והזדמנות שנייה לחייבים שנכנסו למצב זה בתום לב, לעומת הטלת סנקציות משמעותיות על חייבים שגרמו למצב בכוונה או תוך הפרת חובה אישית. 

הסיבות לחדלות פירעון

חדלות פירעון של יחידים נובעת לרוב מניהול לא נכון של המשאבים הכלכליים, שימוש יתר באשראי, נטילת הלוואות, משכנתאות ועוד וכן עקב ביש מזל אקראי, כמו, אסון, מחלה וכד'. במקרים של חברות, חדלות פירעון נובעת מרעיון עסקי שאינו טוב מספיק, שגיאות ניהוליות, תחרות, רגולציה ועוד. רק לעיתים רחוקות יש בכך אשם מוסרי כלשהו. לרוב מדובר בתחזית שהתבדתה.

החזרת חובות

העקרון בחקיקה, הינו שיש לפרוע שיעור גבוה ככל האפשר מהחוב המקורי, תוך בדיקה מקיפה של כלל הנכסים של החייב. כלומר, לא ניתן להשתמש בחדלות פירעון כדי להימנע מהחזר חובות, אלא רק בשיעור בו החייב איננו מסוגל להחזירם בשום מקרה. במקרה של אדם שנקלע לחדלות פירעון, ניתן להניח שחייו יימשכו ללא קשר להליך המשפטי. אולם שונה הדבר במקרים של חברות ותאגידים. במקרים אלו, לרוב חדלות פירעון משמעותה בפועל היא סגירת החברה, אך במקרים מסויימים, עם ליווי מקצועי ומאמצים כנים החברה תעבור הבראה ("רה-ארגון") ותוכל להמשיך ולפעול ואף להשתפר ולהצליח.