טלפון
יעוץ פיננסי וחוות דעת

יעוץ פיננסי וחוות דעת

decor

תחומי פעילות

שירותי הפירמה כוללים ליווי וייעוץ פיננסי מקיף ושוטף במהלך העסקים הרגיל של חברות וכן ליווי וייעוץ פיננסי בכל אחד מהצמתים העסקיים המשמעותיים בחיי החברות כגון בתהליכי גיוס הון ועסקאות רכישה או מיזוג המלווים בהערכות שווי, בדיקות נאותות, חוות דעת מומחה, עבודות כלכליות שוטפות ועוד. העבודות הכלכליות והערכות השווי מבוצעות ע"י צוות מומחים בעל ניסיון רב שנים בליווי חברות וארגונים בכל ההיבטים החשבונאיים, הפיננסיים והכלכליים בביצוע הערכות שווי, ליווי עסקאות, בדיקות נאותות וסוגיות כלכליות נוספות.

 

בין שירותי הפירמה במסגרת היעוץ הפיננסי השוטף:

 • הערכות שווי -

ביצוע הערכות שווי בכל המתודולוגיות המקובלות, לצרכים שונים (ליווי עסקאות, דיווח כספי, מיסוי ועוד). לצוות המקצועי ניסיון רב שנים בביצוע הערכות שווי בכל ענפי המשק בארץ ובחו"ל. השירותים כוללים: הערכת שווי חברות, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים והקצאת עלות רכישה, בחינת ירידת ערך, אופציות לעובדים, נגזרים פיננסיים ועוד.

 • עבודות כלכליות שוטפות -

הצוות המקצועי מיומן בליווי חברות בכל עבודה כלכלית שוטפת הנדרשת לפעילות העסקית, לרבות בדיקת ירידת ערך מוניטין, הקצאת עלות רכישה (PPA), ניתוח שוק וההזדמנויות הגלומות בו, ניתוח תזרימי, בדיקות כדאיות, בדיקות כלכליות ועוד.

 • ליווי בגיוס הון וחוב -

הפירמה מעניקה ללקוחותיה מעטפת של שירותים בתהליך גיוס הון וחוב, לרבות תוכניות עסקיות ומודלים פיננסיים עבור משקיעים פוטנציאליים, הערכת שווי וליווי בתהליכי דירוג אשראי.

 • חוות דעת חשבונאית וכלכלית -

חוות דעת מומחה לצרכי בוררות, גישור, פיצול spin-off, סכסוכים בין שותפים וכדומה. חוות הדעת מבוצעות על ידי צוות בעל רקע משפטי וחשבונאי, המתעדכן באופן מתמיד בחקיקה ובפסיקה הרלוונטיות. נותני חוות הדעת מנוסים במתן עדות מומחה ובעמידה בחקירות נגדיות בערכאות השונות.

 • בדיקת נאותות (Due Diligence) במסגרת רכישת חברות -

שירותי הפירמה כוללים ייעוץ וליווי לאורך כל תהליך העסקה, בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית עבור רוכשים ומוכרים של נכסים וחברות וכן ייעוץ מקיף בנוגע להשלכות מבנה העסקה על הדוחות הכספיים של החברה.

 • שיפור תהליכים לאחר רכישה לצורך סינרגיה וייעול -

רכישת פעילות ומיזוגה בפעילות קיימות הם תהליכים דרמטיים שעשויים להשפיע מהותית על תוצאות החברה. שירותי החברה כוללים ניתוח של הפעילות הנקלטת ושל הפעילות הקולטת, בניית תכנית למיקסום הסינרגיה ביניהן, הכנת תכנית עבודה ליישום וליווי לאורך תהליך ההטמעה לצורך קליטה מהירה, "חלקה" ומוצלחת של הפעילות וקבלת תוצאות מיטביות למהלך העסקי.

חוות דעת כלכלית במסגרת הליכים משפטיים מחייבת מומחיות ספציפית ונישתית בתחום הליכים משפטיים, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הכלכלי ועל כן צריכה להתבצע על מומחים בעלי הבנה מעמיקה בשני עולמות התוכן ובייחוד בשילוב שלהם. 

משרדנו מספק חוות דעת משפטית כלכלית וליווי בהליכי ליטיגציה שונים, באמצעות צוות רואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים מומחים. לחברי הצוות ניסיון רב שנים בכתיבת חוות דעת משפטית כלכלית לבתי משפט, תהליכי בוררות וגישורים, בכל הערכאות, ובנושאים כלכליים שונים, הן מטעם התובעים והן מטעם הנתבעים. הצוות כתב עשרות חוות דעת כלכליות עבור תיקי ליטיגציה מגוונים, בכל סוגי הערכאות, ומיומן במתן תמיכה בהליכים משפטיים, לחברות וארגונים ממגוון ענפים במשק. 

השירותים מספקים מענה מקיף למגוון הליכים משפטיים, לצד תמיכה משפטית וכלכלית מלאה, לכל אורכו של ההליך המשפטי, מתחילתו ועד סופו. הצוות ממונה כמומחה מטעם בית המשפט או הבורר בערכאות שונות, מלווה עורכי דין בבניית אסטרטגיה כלכלית לתיקי ליטיגציה, מלווה חברות משפחתיות בהליכים משפטיים שונים, עורך תחשיב כלכלי לצורך איזון משאבים בהליכי גירושין, מסייע ומלווה הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חברות בקשיים, ועוד. 

בכל חוות דעת כלכלית במסגרת הליך משפטי, איסוף הנתונים וכתיבת חוות הדעת נעשים לאור המתודולוגיה הכלכלית החדשנית ביותר ולאור הפסיקה המתקדמת מהארץ ומהעולם בסוגיות השונות.

לצורך חוות דעת מטעם התביעה ו/או לצורך הצפת עילות בתביעות נגד נושאי משרה, צוות המומחים מבצע בחינה וניתוח של נאותות תהליכי העבודה, זרימת המידע בחברה ותהליכי קבלת החלטות וכן עושה שימוש בכלים ומתודולוגיות מתחום הביקורת החקירתית. 

הייחודיות והערך המוסף של הצוות מעבר לפן הכלכלי פיננסי היא בשילוב הפן ההתנהלותי של החברות, קרי, תהליכי קבלת החלטות, ציות לנהלים, ממשל תאגידי וביקורת חקירתית.

 

בין מבחר השירותים שמספק צוות המומחים במסגרת חוות דעת ו-Litigation Support:

 

 • איתור וכימות נזקים שנגרמו לחברה ולנושיה כתוצאה מפגמים שנפלו בתהליכי עבודה של נושאי משרה ו/או שומרי סף של החברה והצפת עילות במסגרת תביעות ייצוגיות או נגזרות או כחלק מהליכי פירוק.
 • הערכת שווי חברות ושווי מוניטין.
 • הערכת שווי פטנט, זיכיון וכל נכס בלתי מוחשי.
 • חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion) לשמירה על האינטרסים של בעלי מניות המיעוט.
 • חוות דעת כלכליות למגוון צרכים, לרבות כימות נזק.
 • חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים בסכסוכי בעלי מניות.
 • חוות דעת כלכליות עבור תובענות ייצוגיות בעילות של דיני ניירות ערך.
 • חוות דעת כלכליות עבור תביעות נגזרות בנושאים כלכליים.
 • ניהול הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים.
 • בדיקת יכולת החזר לצורך חוות דעת בדבר חלוקת דיבידנד.
 • נאותות תהליכי ממשל תאגידי ותהליכי קבלת החלטות ואישור עסקאות באורגנים השונים של החברה, בדגש על היבטי שליטה בתאגיד, עסקאות בעלי עניין וזכויות מיעוט, בעלי חוב ומחזיקי עניין.
 • חוות דעת בדבר סבירות והוגנות תגמולים לנושאי משרה ותשלומי שכר יעוץ.

במצב משברי של חברה אשר מתקשה לפרוע את התחייבויותיה לספקים, לבנקים ולעובדים, עומדת ברשותה האפשרות להגיש בקשה להבראה או הסדר ומתן צו להקפאת הליכים כנגדה, שפירושו שבמשך תקופה קצובה לא יוכלו נושיה לפעול כנגדה, ומנגד על החברה לגבש הסדר נושים, ולקבל את הסכמתם להסדר המוצע ולתוכנית ההתייעלות. בתקופה זו החברה למעשה ממשיכה את פעילותה העסקית ונכנסת לתהליך הבראה המאפשר לה לאבחן את מצבה, להכין תוכנית יציאה מהמשבר, ולאתר שותף/ משקיע פוטנציאלי שיזרים כסף פנימה, מה שיאפשר את שיקומה. 

ככול שחברה שנקלעה למשבר תקדים לבצע את תהליך ההבראה והסדרת ההתחייבויות, כך יגדל סיכויה להצלה מפירוק ולהמשך פעילותה העסקית.

היבט משמעותי נוסף הינו אחריות נושאי המשרה בחברה המקבלת משנה תוקף עם החלתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר לו השלכות על אופן ניהול החברה מחד, ועל מידת הטלת אחריות אישית (בגין אי צמצום חדלות הפירעון) על אורגנים בחברה, מאידך.

לאור כך, על נושאי המשרה בחברה לנקוט בפעולות מסוימות, על מנת להפחית הסיכונים והחשיפה האישית באירוע קריסה עסקי.

 

שירותי ליווי ארגונים וחברות בתהליך התייעלות, הבראה ויציאה ממשבר, כוללים בין היתר:

 

 • גיבוש תוכנית הבראה - תוכנית פעולה ייעודית לתקופת המשבר וליציאה ממנו.
 • ליווי החברה ביישום תוכנית ההבראה.
 • גיוס אשראי מבנק, גוף מוסדי או פרטי ו/או איתור שותף/משקיע.
 • ניהול הון חוזר בעת מצוקה תזרימית ותכנון תזרים לטווח הבינוני-ארוך – גיבוש תהליכי התייעלות, ניהול תזרימי נכון ובניית דוחות תזרים חזוי ותקציבים ריאליים.
 • תוכנית עסקית עקב שינויים שחלו בשוק, או לצורך צמיחה והתרחבות או עקב שינוי בבעלי השליטה.