טלפון
סיכונים ובקרות

סיכונים ובקרות

חברת Kibovich & Co מעניקה שירותי יעוץ בתחומי I-SOX, SOX (סוקס ישראלי), ניהול סיכונים וסקרי סיכונים, ביקורת פנימית, נהלי עבודה ויישום רגולציה עבור תאגידים מדווחים בבורסה לני"ע בישראל ובארה"ב.

לצד מתן מענה מלא להוראות המחויבות על פי דין, חברת Kibovich & Co לוקחת על עצמה מחויבת מלאה למתן ערך מוסף ללקוחותיה, הבא ליידי ביטוי בהמלצות יישומיות לחברה לצורך שיפור תהליכי עבודה, התייעלות, חסכון, שימור ידע ורציפות עבודה, וכמו כן, ליווי מלא של החברה בהטמעת ההמלצות, ככל שנדרש. 

יתרון יחסי נוסף במתן השירותים הינו בתהליכי העבודה של צוות היעוץ מול מנהלי החברה ועובדיה המתנהלים באופן יעיל ואפקטיבי ככל האפשר, ובמינימום תשומות זמן מצד הנהלת החברה ועובדיה, במינימום הסברים על התהליך ובמינימום טעויות. כל זאת מתאפשר לאור הניסיון הרב שנצבר והמיומנות המקצועית של הצוות ביישום רגולציה בחברות ציבוריות.

השירותים כאמור ניתנים ע"י אנשי צוות מקצועיים ומיומנים, בעלי ניסיון רב בתחום ובניהול אישי של הגב' קרן קיבוביץ, רו"ח ומשפטנית, שלה ניסיון במתן שירותי יעוץ עבור למעלה ממאה חברות ציבוריות, בנושא גיבוש תהליכי עבודה, סיכונים ובקרות לצורך התייעלות ו/או לצורך סטנדרטיזציה ועמידה בהוראות החוק. 

בתחום ה- SOX (סרביינס אוקסלי - Sarbanes Oxley) לרו"ח קיבוביץ ניסיון בליווי עשרות חברות ציבוריות מאז נכנסו הוראות אלו לתוקף בישראל משנת 2004, ובכללן חברות בינלאומיות רבות. הניסיון כולל עבודה פיסית בעשרות מדינות באירופה, אסיה, צפון אמריקה ודרום אמריקה, עבור חברות כגון: איתוראן, ICTS, מטריקס, קבוצת אפריקה ישראל, סאפיינס, בלופניקס, מהדרין, ארקו החזקות, נס טכנולוגיות ועוד.

לפירמת Kibovich & Co היכרות עם מתודולוגיית העבודה של כל משרדי ראיית החשבון המבקרים כך שמתודולוגיית עבודתה בתחום ה-SOX, מותאמת לדרישות המבקרים לצורך הסתמכותם המלאה על עבודתנו וצמצום היקף הבדיקות מטעמם בהתאם.

שירותי הפירמה כוללים, בין היתר:

  • SOX / ISOX (סרביינס אוקסלי).
  • סקר סיכונים כללי וסקר למניעת מעילות והונאות.
  • ביקורת פנימית.
  • הגדרת תפקידים ואופטימיזציה של המבנה הארגוני והניהולי.
  • גיבוש וכתיבת נהלי חברה ועדכון וטיוב נהלים קיימים.
  • גיבוש תוכנית אכיפה מנהלית ובחינת אפקטיביות.