טלפון

תהליך מיזוג חברות

מיזוג חברותחברות עסקיות יכולות לגדול באופן טבעי על ידי הגדלת ייצור, שיווק, הגדלת סל המוצרים והשירותים והגדלת קהל היעד, המכירות והעובדים בהתאמה. בנוסף, חברות יכולות להגדיל את נפח הפעילות שלהם על ידי רכישת חברות אחרות או התמזגות עם חברות בעלות תחומי עיסוק דומים או משלימים שיגדילו את נפח הפעילות והרווחים של החברה הממוזגת. 

כיצד מתבצע תהליך מיזוג חברות

תהליך מיזוג חברות מוגדר בישראל כ"העברה של כלל הנכסים והחיובים, לרבות חיובים מותנים, עתידיים, ידועים ובלתי ידועים, של חברת יעד לחברה קולטת, אשר כתוצאה ממנה מתחסלת חברת היעד". פעולה זו מערבת שתי חברות: החברה הקולטת שממשיכה להתקיים והחברה השנייה, חברת היעד, הנקלטת בחברה הראשונה ומפסיקה את קיומה לאחר המיזוג. בסיום התהליך רישום חברת היעד במרשמי רשם החברות מתבטל והמיזוג מתועד במרשם המתנהל לגבי החברה הקולטת. 

ההבדל בין תהליך מיזוג חברות לתהליך רכישת חברה

תהליך מיזוג חברות שונה מתהליך רכישת חברה, מכיוון שבמקרה של רכישה, החברה שנרכשה ממשיכה להתקיים. כיום, מיזוגים פחות נפוצים מרכישות. זאת, בעיקר, עקב היתרונות הנובעים מהמשך קיום האישיות המשפטית של החברה הנרכשת. בישראל, בחברות גדולות (בפרט חברות ציבוריות), מיזוגים של ממש נדירים למדי ומרבית הפעולות המדווחות כ"מיזוג" אינן מיזוג אמיתי, אלא מיזוג משולש הופכי, שהוא למעשה סוג של רכישה.

ליווי מקצועי תהליך מיזוג חברות

פירמת .Kibovich & Co מלווה חברות המעוניינות לבחון תהליכי מיזוג, מכירה או רכישה של פעילויות או חברות במגוון תחומים ועסקים. השירותים המוצעים בפירמה מאפשרים ליווי מקיף של העסקה בהיבט הכלכלי של הערכות השווי ובדיקת נאותות ובהיבט בנקאות ההשקעות וגיוס מקורות המימון והם ניתנים החל מהשלבים הראשוניים של גיבוש האסטרטגיה, דרך חיפוש רוכשים או חברות מטרה, תמיכה במשא ומתן וכלה במימוש העסקה. 

שירותי הפירמה

שירותי הפירמה ניתנים על ידי אנשי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון שמלווים את העסקה משלב האיתור, בדיקת ההיתכנות ועד למימושה המלא, וכוללים: איתור חברות פוטנציאליות לרכישה בארץ ובחו"ל, איתור משקיעים מקומיים ובינלאומיים בגיוסי הון וחוב, ליווי אקטיבי בשלבי המשא ומתן, תכנון אופטימלי של מתווה העיסקה, הכנת תוכנית עסקית וליווי מול משקיעים.